Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Δικηγορικό Γραφείο - Αθήνα - Διαμάντης Ι. Μπιλιάνης και Συνεργάτες

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγορικό Γραφείο – Αθήνα – Διαμάντης Ι. Μπιλιάνης και Συνεργάτες – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων,  βιομηχανίες χρωμάτων, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τεχνικές-κατασκευαστικές επιχειρήσεις , εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων  κ.λ.π. …>>

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επειδή σημαντικό ποσοστό της πελατείας μας προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο, το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων και  σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς…>>

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Χειριζόμαστε σημαντικό αριθμό υποθέσεων που άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας δικαστικά και εξώδικα τους πελάτες μας για την απόκτηση, κατοχύρωση  και προστασία τέτοιων δικαιωμάτων.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειριζόμαστε πληθώρα υποθέσεων όπως : Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική ευθύνη,αγωγές για αποζημίωση από ηθική βλάβη, από δυσφήμηση, από φθορά περιουσίας κ.λ.π. >>

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - REAL ESTATE

Δικηγορικό Γραφείο – Αθήνα – Διαμάντης Ι. Μπιλιάνης και Συνεργάτες – Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα των θεμάτων που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία και την εκμετάλλευση ακινήτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, μισθώσεις,πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη καθημερινή πρακτική του γραφείου μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας έχει χειριστεί εξώδικα αλλά και δικαστηριακά, δεκάδες υποθέσεις σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου, όπως : διαζύγια, αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για διατροφή κ.α. >>

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικώς και εξωδίκως υποθέσεις κληρονομικού δικαίου που άπτονται κυρίως με: Την αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων, ακύρωση διαθηκών, αγωγές περί κλήρου, έκδοση κληρονομητηρίων κ.α. >>

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, μισθώσεις,πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη καθημερινή πρακτική του γραφείου μας. Δικηγορικό Γραφείο – Αθήνα – Διαμάντης Ι. Μπιλιάνης και Συνεργάτες

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, μισθώσεις,πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη καθημερινή πρακτική του γραφείου μας.

AYTOKINHTA

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης από αυτοκινητιστικές διαφορές, όπως για παράδειγμα: αγωγές αποζημίωσης για υλικές ζημιές, αγωγές αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, αγωγές αποζημίωσης για θανάτωση προσώπου κ.α. >>

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικού δικαίου. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:  Την διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια του προγεννητικού ελέγχου, επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης (malpractice) κ.α. >>

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στη σύγχρονη εποχή οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο αποτελούν ένα βασικό εργαλείο εργασίας και όχι μόνο, εκατομμυρίων ανθρώπων. Η χρήση του διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα να ανακύψουν πλήθος ζητημάτων τα οποία απαιτούν την ρύθμισή τους κ.α. >>

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χωρίς τη μετουσίωση της δικαστικής απόφασης σε κοινωνική πραγματικότητα, η έννομη προστασία θα παρέμενε αλυσιτελής. Με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επιδιώκεται η εφαρμογή της δικαστικής αποφάσεως κ.α.>>

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας συμβουλεύει και εκπροσωπεί πελάτες σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, ακάλυπτων επιταγών, πολεοδομικών και υγειονομικών παραβάσεων, εγκλημάτων κατά της τιμής, της ζωής, της περιουσίας, εγκλήματων σχετικά με το νόμισμα και με τα υπομνήματα – Δικηγορικό Γραφείο – Αθήνα – Διαμάντης Ι. Μπιλιάνης και Συνεργάτες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το γραφείο μας ασχολείται με τις εξής διοικητικές διαφορές : Ακύρωση διοικητικών προστίμων, απαλλοτριώσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, προσφυγές κατά διοικητικών πράξεων, επιδίκαση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια (διάνοιξη δρόμων κ.λ.π.) >>